Tien vuistregels

Naviva Kraamzorg heeft het certificaat ‘borstvoedingsvriendelijk’. Dit betekent dat wij werken volgens de Tien Vuistregels voor het Welslagen van Borstvoeding, van de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) en Unicef. Naviva Kraamzorg houdt zich aan de WHO-Code. We werden hier op getoetst door de Stichting Zorg voor Borstvoeding.

De tien vuistregels van WHO en Unicef in het kort.

 1. een goed borstvoedingsbeleid
 2. deskundige begeleiding
 3. voorlichting aan aanstaande ouders
 4. de eerste borstvoeding kort na de bevalling
 5. goed aanleggen en zo nodig kolven
 6. in principe geen bijvoeding
 7. moeder en kind bij elkaar
 8. borstvoeding op verzoek
 9. geen speen of fopspeen
 10. samenwerking met borstvoedingsgroepen

Het certificaat ‘Borstvoedingsvriendelijk’ wordt omgezet naar ‘ ‘Babyvriendelijk’. Dit wordt getoetst door Baby Friendly Nederland (BFN).

Dit omvat De Tien Vuistregels, de WHO-code en een bredere visie op zorg rondom moeder en baby. Deze vernieuwde certificering wordt verwerkt in 5 Standaarden:

 1. Organisatie
 2. Pasgeborene
 3. Praktijk
 4. Kind
 5. Hechting