Vijf standaarden

Om organisaties op het gebied van zorg aan moeder en kind te helpen, zijn diverse richtlijnen opgesteld over voeding. Naviva baseert haar beleid op de vijf standaarden, zoals opgesteld door Baby Friendly Nederland. De vijf standaarden vervangen de tien vuistregels van WHO-UNICEF. Voor alle overige zaken over voeding volgen wij in principe de adviezen van het Voedingscentrum.

De standaarden

  1. Organisaties voor moeder- en kindzorg hebben beleid vastgelegd waarmee elk kind een optimale start kan maken. Bijzondere aandacht gaat hierbij naar voeding in de eerste twee levensjaren.
  2. Alle moeders krijgen hun baby direct na de geboorte in huidcontact bij zich. Het huidcontact duurt minimaal een uur.
  3. Ouders krijgen uitleg -ongeacht de voedingskeuze- over voeden op verzoek en de normale groei en ontwikkeling van hun kind.
  4. Vrouwen kunnen geïnformeerde beslissingen nemen met betrekking tot voeding.
  5. Ouders worden gesteund in het ontwikkelen van een hechte band met hun kind en het nemen van geïnformeerde beslissingen over de verzorging en behandeling van hun kind.

Drie principes

Achter de vijf standaarden zitten drie principes:

  1. Elk kind heeft recht op een optimale start in het leven.
  2. Ouders worden met respect behandeld met inachtneming van hun culturele achtergrond en ondersteund in hun eigen keuzes op grond van objectieve informatie, zodat zij hun kinderen optimaal kunnen voeden in de eerste levensjaren.
  3. Goede voedingsgewoontes en in het bijzonder het geven en krijgen van borstvoeding, zorgen voor optimale gezondheid van moeder en kind.