Corona

Informatie over het coronavirus

Nederland is door het coronavirus getroffen. Er gelden ingrijpende maatregelen om het virus beheersbaar te houden. Op deze pagina lees je wat dit betekent voor onze zorg. Hieronder kun je de actuele versie van het Vraag & Antwoord-document lezen en downloaden. Ook vind je hier het overzicht met de maatregelen en afspraken die gelden voor onze zorgverlening tot dusver. Op dit moment gelden er voor zwangeren, kraamvrouwen en pasgeborenen geen specifieke maatregelen. Naviva levert gewoon kraamzorg en assisteert bij bevallingen.

Richtlijnen

Naviva staat in nauw contact met het RIVM en de GGD. Wij volgen hun adviezen en richtlijnen op. Daarnaast neemt Naviva haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Wij brengen onze medewerkers direct op de hoogte als richtlijnen veranderen of bijzondere maatregelen (landelijk of regionaal) getroffen worden.

Kraambezoek

Kraambezoek is normaal gesproken onderdeel van de kraamweek. De situatie nu is verre van normaal. Wij hanteerden daarom sinds de corona-uitbraak de regel dat er in de kraamweek geen kraamvisite mag komen. Per 11 mei is deze maatregel iets versoepeld en mag er in de kraamweek één vaste bezoeker langskomen. Bijvoorbeeld je vader, moeder of je beste vriendin. Je mag zelf bepalen wie deze bezoeker is. Overig bezoek mag in de kraamweek nog steeds niet langskomen. Dat is niet leuk, maar wel veiliger. Voor jou, je kindje en onze medewerker. We verwachten dat iedereen hier begrip voor heeft en dit advies opvolgt. Na afloop van de kraamweek bepaal je zelf of je eventueel kraambezoek toestaat. Denk dan natuurlijk wel aan de geldende coronamaatregelen voor bezoek en social distancing.

Inzet medewerkers

Bij alle verzorgende handelingen draagt de kraamverzorgende handschoenen. Daarnaast volgt zij uiteraard zorgvuldig alle geldende richtlijnen en adviezen op.  Mocht een medewerker van ons zelf symptomen hebben van het coronavirus, dan wordt zij niet ingezet in de zorg. Het kan zijn dat hierdoor in sommige regio’s piekbeleid gevoerd moet worden. In dat geval worden de beschikbare kraamverzorgenden zo goed mogelijk verdeeld over alle kraamgezinnen.

Wat als je zelf ziek bent?

Als je kraamzorg nodig hebt, bijvoorbeeld bij ontslag uit het ziekenhuis, informeren wij telefonisch uitgebreid naar jullie gezondheid.  Als jij (of een van je gezinsleden) besmet bent met het coronavirus of klachten hebt die wijzen op een besmetting, dan levert Naviva aangepaste kraamzorg. De kraamverzorgende verleent dagelijkse kortdurende zorg (2 – 3 uur) bij jou thuis. Ze draagt daarbij de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals handschoenen, een mondmasker, spatbril en schort. De korte zorg thuis wordt gecombineerd met Zorg Op Afstand.

Zorg Op Afstand

Als jij of een van je huisgenoten besmet (of verdacht) is, dan leveren wij zorg met persoonlijke beschermingsmiddelen. De fysieke zorg vullen we in dat geval aan met Zorg Op Afstand.  Zorg Op Afstand is een compleet pakket aan digitale voorlichting, instructies en zorgregistratie. Op afgesproken tijdstippen heeft de kraamverzorgende contact met jou via beeldbellen. Met zo’n videoconsult kan ze vragen beantwoorden, adviezen geven en live meekijken met bijvoorbeeld een voeding. Dit beeldbellen gaat met een beveiligde verbinding: jouw privacy is gegarandeerd.

Klachten tijdens de kraamweek

Mochten klachten zich tijdens de kraamweek ontwikkelen, dan bespreek je dit met je kraamverzorgende en verloskundige. Ook dan bekijken we hoe we de kraamzorg op een veilige manier kunnen voortzetten.

Telefonische intakes, gehoorscreening en kantoor

Een andere maatregel die wij namen, is dat alle huisbezoeken voor intake werden omgezet naar telefonische intakegesprekken. Vanaf 11 mei mogen de huisbezoeken voor intake echter weer plaatsvinden, maar alleen als er geen (mogelijke) coronabesmetting in het gezin is. De hielprik en gehoortest worden vanaf maandag 4 mei ook weer ‘gewoon’ afgenomen in de kraamweek.

De voor ons belangrijke afdelingen Planning en Klantenservice werken al enkele weken op diverse plekken en locaties, zoveel mogelijk verspreid. Overige kantoormedewerkers werken thuis waar dat kan. Zo verkleinen we de kans op besmetting en zorgen ervoor dat alle belangrijke processen kunnen doorgaan.

Borstvoedingslijn en doorverwijzing

Via de borstvoedingslijn kun je onze lactatiekundigen gratis om advies vragen. Vanaf je aanmelding tot de eerste verjaardag van je kindje. De Borstvoedingslijn is 7 dagen per week bereikbaar van 08.00 – 20.00 uur. Het kan zijn dat het nodig en wenselijk is dat je wordt doorverwezen voor een consult. Hou er rekening mee dat dit een videoconsult is in plaats van een huisbezoek als gevolg van de coronamaatregelen.

Help besmetting te voorkomen

  • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer je niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
  • Als je kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijg je daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
  • Alle vergunningsplichtige evenementen worden verboden tot 1 september, ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering.

Meer informatie vind je hier.

Social distancing, wat houdt dat eigenlijk in? Dit filmpje legt het je snel en duidelijk uit!

Zorg voor goede hygiënemaatregelen:

  • Was je handen regelmatig met water en zeep
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden
  • Hou 1,5 meter afstand van elkaar

NB: dit laatste advies geldt niet voor huisgenoten en je kraamverzorgende

Flatten the curve

Voorleesboek Corona

Ook kinderen kunnen vol vragen en twijfels zitten over het coronavirus. Er is een goed voorleesboekje verschenen dat op aansprekende wijze veel informatie geeft. We delen het graag met je. Je kunt het boekje hieronder downloaden.

Handige websites