Corona

Deze pagina is bijgewerkt op 26 oktober 2020

Informatie over het coronavirus

Nederland is door het coronavirus getroffen. Er gelden ingrijpende maatregelen om het virus beheersbaar te houden. Op deze pagina lees je wat dit betekent voor onze zorg. Hieronder kun je de actuele versie van het Vraag & Antwoord-document lezen en downloaden. Ook vind je hier het overzicht met de maatregelen en afspraken die gelden voor onze zorgverlening tot dusver. Op dit moment gelden er voor zwangeren, kraamvrouwen en pasgeborenen geen specifieke maatregelen. Naviva levert gewoon kraamzorg en assisteert bij bevallingen.

Richtlijnen

Naviva staat in nauw contact met het RIVM en de GGD. Wij volgen hun adviezen en richtlijnen op. BO Geboortezorg schrijft voor wat de coronamaatregelen concreet betekenen voor de kraamzorg in Nederland. Daarnaast neemt Naviva haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Wij brengen onze medewerkers direct op de hoogte als richtlijnen veranderen of bijzondere maatregelen (landelijk of regionaal) getroffen worden.

Kraambezoek

Het dringende advies aan de gezinnen is om geen kraambezoek te ontvangen als de kraamverzorgende aan het werk is. Alle cliënten in zorg en met uitgerekende datum tot medio november zijn hier over gemaild. Ook buiten de werktijden van de kraamverzorgende is het advies om zeer terughoudend te zijn met bezoek.* Kraamvrouw en pasgeborene kunnen nog extra kwetsbaar zijn. Als er na de kraamweek of buiten de uren van de kraamverzorgende om toch bezoek komt dan gelden de volgende regels:

 • Bezoek is vrij van klachten
 • Bezoek wast/desinfecteert bij binnenkomst direct de handen
 • Bezoek houdt zich aan 1,5 meter afstand
 • Niet meer dan 3 bezoekers (13 jaar of ouder) per dag ontvangen
 • De kraamverzorgende en eventueel andere hulp/zorgverleners (verloskundige, jeugdverpleegkundige) in jullie tellen mee voor de 3 bezoekers per dag

*Er kunnen regionale verschillen zijn, je kraamverzorgende is op de hoogte van de meest actuele situatie rondom alle maatregelen in jouw regio. Zo is er op dit moment in de regio Rotterdam/Den Haag vanuit de veiligheidsregio besloten dat kraambezoek niet is toegestaan vanwege het hoge aantal coronabesmettingen daar, mogelijk worden daar nog meer regio’s aan toegevoegd. 

Inzet medewerkers

Bij alle verzorgende handelingen draagt de kraamverzorgende handschoenen. Als zij langere tijd op minder dan 1,5 meter afstand van jou is, draagt zij ook een mondmasker en spatbril. Je kraamverzorgende volgt uiteraard zorgvuldig alle geldende richtlijnen en adviezen op.  Mocht een medewerker van ons zelf symptomen hebben van het coronavirus, dan wordt zij niet ingezet in de zorg. Het kan zijn dat hierdoor in sommige regio’s piekbeleid gevoerd moet worden. In dat geval worden de beschikbare kraamverzorgenden zo goed mogelijk verdeeld over alle kraamgezinnen.

Wat als je zelf ziek bent?

Als je kraamzorg nodig hebt, bijvoorbeeld bij ontslag uit het ziekenhuis, informeren wij telefonisch uitgebreid naar jullie gezondheid.  Als jij (of een van je gezinsleden) besmet bent met het coronavirus of klachten hebt die wijzen op een besmetting, dan levert Naviva aangepaste kraamzorg. De kraamverzorgende verleent dagelijkse kortdurende zorg (2 – 3 uur) bij jou thuis. Ze draagt daarbij de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals handschoenen, een mondmasker, spatbril en schort. De korte zorg thuis wordt gecombineerd met Zorg Op Afstand.

Zorg Op Afstand

Als jij of een van je huisgenoten besmet (of verdacht) is, leveren wij zorg met persoonlijke beschermingsmiddelen. De fysieke zorg vullen we in dat geval aan met Zorg Op Afstand.  Zorg Op Afstand is een compleet pakket aan digitale voorlichting, instructies en zorgregistratie. Op afgesproken tijdstippen heeft de kraamverzorgende contact met jou via beeldbellen. Met zo’n videoconsult kan ze vragen beantwoorden, adviezen geven en live meekijken met bijvoorbeeld een voeding. Dit beeldbellen gaat met een beveiligde verbinding: jouw privacy is gegarandeerd.

Klachten tijdens de kraamweek

Mochten klachten zich tijdens de kraamweek ontwikkelen, dan bespreek je dit met je kraamverzorgende en verloskundige. Ook dan bekijken we hoe we de kraamzorg op een veilige manier kunnen voortzetten.

Telefonische intakes, gehoorscreening en kantoor

In principe geldt dat intakegesprekken thuis voorlopig zijn omgezet in gesprekken via de telefoon en beeldbellen. Die duren, net als het huisbezoek, een uur. Je bespreekt dezelfde onderwerpen en krijgt dezelfde informatie. In de kraamweek wordt nog wel de hielprik en de gehoortest (neonatale screening) afgenomen. Kantoorpersoneel van Naviva werkt indien mogelijk vanuit huis. Zo lopen de collega’s van de belangrijke afdelingen planning en klantenservice zo min mogelijk risico. Deze afdelingen werken namelijk wel vanuit kantoor.

Borstvoedingslijn en doorverwijzing

Via de Borstvoedingslijn kun je onze lactatiekundigen gratis om advies vragen. Vanaf je aanmelding tot de eerste verjaardag van je kindje. De Borstvoedingslijn is 7 dagen per week bereikbaar van 08.00 – 20.00 uur. Het kan zijn dat het nodig en wenselijk is dat je wordt doorverwezen voor een consult. Hou er rekening mee dat dit een videoconsult is in plaats van een huisbezoek als gevolg van de coronamaatregelen.

Help besmetting te voorkomen

 • Was je handen regelmatig met water en zeep
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • Hou 1,5 meter afstand van elkaar
 • Vermijd drukte
 • Blijf thuis bij klachten en laat je testen
Social distancing, wat houdt dat eigenlijk in? Dit filmpje legt het je snel en duidelijk uit!

Voorleesboek Corona

Ook kinderen kunnen vol vragen en twijfels zitten over het coronavirus. Er is een goed voorleesboekje verschenen dat op aansprekende wijze veel informatie geeft. We delen het graag met je. Je kunt het boekje hieronder downloaden.

Handige downloads

Informeer het kraambezoek middels deze handige posters over het desinfecteren van de handen en het houden van afstand. Je kunt deze posters zelf printen en op de (voor)deur hangen.

Handige websites