Corona

Deze pagina is bijgewerkt op 16 november 2021.

Informatie over het coronavirus

Op deze pagina lees je wat het coronavirus betekent voor onze zorg. Hieronder kun je de actuele versie van het Vraag & Antwoord-document lezen en downloaden. Ook vind je hier het overzicht met de maatregelen en afspraken die gelden voor onze zorgverlening tot dusver. Op dit moment gelden er voor zwangeren, kraamvrouwen en pasgeborenen geen specifieke maatregelen. Naviva levert gewoon kraamzorg en assisteert bij bevallingen.

Richtlijnen

Naviva staat in nauw contact met het RIVM en de GGD. Wij volgen hun adviezen en richtlijnen op. BO Geboortezorg schrijft voor wat de coronamaatregelen concreet betekenen voor de kraamzorg in Nederland. Daarnaast neemt Naviva haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Wij brengen onze medewerkers direct op de hoogte als richtlijnen veranderen of bijzondere maatregelen (landelijk of regionaal) getroffen worden.

Vaccinatie

Het advies voor zwangeren is om zich te laten vaccineren. De voordelen van een vaccinatie wegen zwaarder dan mogelijke nadelen. Betrouwbare informatie daarover lees je hier. Bekijk voor meer informatie ook de informatiekaart van de Rijksoverheid.

Naviva adviseert haar medewerkers zich te laten vaccineren. De keuze daarvoor is aan de medewerker zelf. Naviva kan dit als werkgever niet verplichten. Wij registreren niet (en mogen dit ook niet) wie van onze medewerkers is gevaccineerd en doen daarover geen mededelingen.

Kraambezoek

Op dit moment is het advies om geen bezoek* onder werktijden van de kraamverzorgende te ontvangen. Buiten haar werktijden om is het advies om maximaal 4 bezoekers per dag te ontvangen. Let op: jij als kraamvrouw en je kindje kunnen nog extra kwetsbaar zijn. Het advies is om voorzichtig te zijn met bezoek. Voor visite buiten de werktijden van de kraamverzorgende gelden de volgende regels:

  • Bezoek is vrij van klachten
  • Bezoek houdt 1,5 meter afstand
  • Niet meer dan 4 bezoekers per dag

*Er kunnen regionale verschillen zijn, je kraamverzorgende is op de hoogte van de meest actuele situatie rondom alle maatregelen in jouw regio. 

Inzet medewerkers

Je kraamverzorgende draagt een mondmasker en handschoenen op die momenten dat zij geen 1,5 meter afstand tot jou of je gezinsleden kan houden. Bij de meeste zorghandelingen draagt zij ook handschoenen. Het staat onze medewerkers vrij om aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen. Bijvoorbeeld als zij zelf tot een kwetsbare groep horen. Kraamverzorgenden met klachten, in afwachting van testuitslag en/of in quarantaine worden niet ingezet natuurlijk. Het kan zijn dat hierdoor in sommige regio’s een stuk drukker is dan normaal. In dat geval worden de beschikbare kraamverzorgenden zo goed mogelijk verdeeld over alle kraamgezinnen.

Wat als je zelf ziek bent?

Als je kraamzorg nodig hebt, bijvoorbeeld bij ontslag uit het ziekenhuis, informeren wij telefonisch uitgebreid naar jullie gezondheid.  Als jij (of een van je gezinsleden) besmet bent met het coronavirus of klachten hebt die wijzen op een besmetting, dan levert Naviva aangepaste kraamzorg. De kraamverzorgende verleent dagelijks kortdurende zorg (3 uur) bij jou thuis of langer als dat nodig is. Ze draagt daarbij de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals handschoenen, een mondmasker, spatbril en schort. De zorg thuis wordt gecombineerd met Zorg Op Afstand.

Zorg Op Afstand

Als jij of een van je huisgenoten besmet (of verdacht) is, leveren wij korte zorg met persoonlijke beschermingsmiddelen. De fysieke zorg vullen we in dat geval aan met Zorg Op Afstand.  Zorg Op Afstand is een compleet pakket aan digitale voorlichting, instructies en zorgregistratie. Op afgesproken tijdstippen heeft de kraamverzorgende contact met jou via (beeld)bellen. Met zo’n videoconsult kan ze vragen beantwoorden, adviezen geven en live meekijken met bijvoorbeeld een voeding. Dit beeldbellen gaat met een beveiligde verbinding: jouw privacy is gegarandeerd.

Klachten tijdens de kraamweek

Mochten klachten zich tijdens de kraamweek ontwikkelen, dan bespreek je dit met je kraamverzorgende en verloskundige. Ook dan bekijken we hoe we de kraamzorg op een veilige manier kunnen voortzetten.

Intake, gehoorscreening en kantoor

In principe geldt dat we  weer op huisbezoek komen voor het intakegesprek. Wil je liever(beeld)bellen? Geef dat dan aan als je wordt uitgenodigd om een afspraak voor intake te maken. In de kraamweek wordt gewoon weer de hielprik en de gehoortest (neonatale screening) afgenomen. Kantoorpersoneel van Naviva werkt zo veel mogelijk vanuit huis. Zo lopen de collega’s van de belangrijke afdelingen planning en klantenservice zo min mogelijk risico. Deze afdelingen moeten namelijk wel vanuit kantoor werken.

Borstvoedingslijn en doorverwijzing

Via de Borstvoedingslijn kun je onze lactatiekundigen gratis om advies vragen. Vanaf je aanmelding tot de eerste verjaardag van je kindje. De Borstvoedingslijn is 7 dagen per week bereikbaar van 08.00 – 20.00 uur. Het kan zijn dat het nodig en wenselijk is dat je wordt doorverwezen voor een consult. Hou er rekening mee dat dit een videoconsult is in plaats van een huisbezoek als gevolg van de coronamaatregelen.

Help besmetting te voorkomen

  • Was je handen regelmatig met water en zeep
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden
  • Hou 1,5 meter afstand van elkaar
  • Vermijd drukte
  • Blijf thuis bij klachten en laat je testen

Terug naar de homepagina