Corona

Deze pagina is bijgewerkt op 31 januari 2023

Informatie over het coronavirus

Op deze pagina lees je wat het coronavirus betekent voor onze zorg. Hieronder kun je de actuele versie van het Vraag & Antwoord-document lezen en downloaden. Ook vind je hier het overzicht met de maatregelen en afspraken die gelden voor onze zorgverlening tot dusver. Op dit moment gelden er voor zwangeren, kraamvrouwen en pasgeborenen geen specifieke maatregelen. Naviva levert gewoon kraamzorg en assisteert bij bevallingen.

Richtlijnen

Naviva volgt adviezen en richtlijnen op van BO Geboortezorg, RIVM en GGD. BO Geboortezorg schrijft voor wat de coronamaatregelen concreet betekenen voor de kraamzorg in Nederland. Daarnaast neemt Naviva haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Wij brengen onze medewerkers direct op de hoogte als richtlijnen veranderen of bijzondere maatregelen (landelijk of regionaal) getroffen worden.

Vaccinatie

Het advies voor zwangeren is om zich te laten vaccineren. De voordelen van een vaccinatie wegen zwaarder dan mogelijke nadelen. Betrouwbare informatie daarover lees je hier. Bekijk voor meer informatie ook de informatiekaart van de Rijksoverheid.

Naviva adviseert haar medewerkers zich te laten vaccineren. De keuze daarvoor is aan de medewerker zelf. Naviva kan dit als werkgever niet verplichten. Wij registreren niet (en mogen dit ook niet) wie van onze medewerkers is gevaccineerd en doen daarover geen mededelingen.

Kraambezoek

Op dit moment is ons advies om terughoudend te zijn met het ontvangen van kraambezoek onder werktijden van de kraamverzorgende. Buiten werktijden van de kraamverzorgende gelden geen beperkingen meer voor het aantal bezoekers per dag. Let op: jij als kraamvrouw en je kindje kunnen nog extra kwetsbaar zijn. Het advies is om voorzichtig te zijn met bezoek.

 

Inzet medewerkers

Je kraamverzorgende hoeft op dit moment geen mondmasker te dragen, tenzij jij of je gezinslid kwetsbaar bent of een van jullie beide luchtwegklachten heeft. In dat geval draagt zij een mondmasker op die momenten dat zij geen 1,5 meter afstand tot jou of je gezinsleden kan houden. Bij de meeste zorghandelingen draagt zij ook handschoenen. Het staat onze medewerkers vrij om aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen. Bijvoorbeeld als zij zelf tot een kwetsbare groep horen. Kraamverzorgenden in afwachting van testuitslag of met een positieve testuitslag worden niet ingezet natuurlijk.

Wat als je zelf ziek bent?

Als je kraamzorg nodig hebt, bijvoorbeeld bij ontslag uit het ziekenhuis, informeren wij telefonisch naar jullie gezondheid.  Als jij (of een van je gezinsleden) besmet bent met het coronavirus of klachten hebt die wijzen op een besmetting, dan levert Naviva gewoon kraamzorg maar met enige beperkingen.

Klachten tijdens de kraamweek

Mochten klachten zich tijdens de kraamweek ontwikkelen, dan bespreek je dit met je kraamverzorgende en verloskundige. Ook dan bekijken we hoe we de kraamzorg op een veilige manier kunnen voortzetten.

Intake, hielprik en gehoorscreening

De huisbezoeken in het kader van de intake gaan door. In geval van gezondheidsklachten of een besmetting zetten we de afspraak om in beeldbellen. Het gesprek duurt ook dan ongeveer een uur en heeft dezelfde inhoud. Meer informatie lees je terug in het Vraag & Antwoord-document bovenaan deze pagina. In de kraamweek wordt gewoon weer de hielprik en de gehoortest (neonatale screening) afgenomen.

Help besmetting te voorkomen

  • Was je handen regelmatig met water en zeep
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Ventileer ruimtes regelmatig
  • Blijf thuis bij klachten en laat je testen
  • Ga direct in isolatie na een positieve (zelf)test
  • Haal een vaccin, booster of herhaalprik

Terug naar de homepagina