Gehoorscreening start weer per 4 mei

Datum : 1 mei 2020

De gehoorscreening voor pasgeborenen start weer per 4 mei. De gehoorscreening werd op 24 maart vanwege het coronavirus tijdelijk stopgezet. Baby’s die daardoor de gehoorscreening gemist hebben, zullen alsnog gescreend worden.

Naviva voert in Twente de gehoorscreening en de hielprik uit, in opdracht van de GGD Twente. De hielprikken zijn de afgelopen periode wel uitgevoerd. Voor de Naviva gehoorscreening geldt: Baby’s die tussen 28 april en 4 mei zijn geboren, worden in de week van 4 t/m 8 mei ingepland. Baby’s die voor 28 april zijn geboren, ontvangen bericht over wanneer de screening wordt ingepland. Baby’s die na 3 mei worden geboren, gaan mee in de reguliere screening.

Ouders hoeven zelf geen contact op te nemen met Naviva of de jeugdgezondheids-organisatie die de screening verricht. Zij ontvangen vanzelf bericht over wanneer de screening plaatsvindt. Uiteindelijk zullen alle baby’s de gehoorscreening krijgen. Het doel van de gehoorscreening is eventuele gehoorstoornissen in een zo vroeg mogelijk stadium te ontdekken.