Naviva neemt Careyn Kraamzorg over

Naviva Kraamzorg is voornemens om Careyn Kraamzorg over te nemen. Careyn Kraamzorg is actief in grote delen van Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant. Met ongeveer 430 medewerkers geven zij elk jaar aan bijna 7.000 gezinnen kraamzorg. Ook Geboortecentrum Origine uit Breda is onderdeel van de overname. Alle medewerkers van Careyn Kraamzorg worden overgenomen. Alle gemaakte afspraken en overeenkomsten met cliënten en relaties worden uiteraard nageleefd.

Stevige basis
Door de overname van Careyn Kraamzorg verstevigt Naviva haar basis. Schaalgrootte is belangrijk om onze cliënten de beste zorg te bieden. Het stelt ons in staat om te blijven investeren in de kwaliteit van onze medewerkers en onze dienstverlening.

Stand van zaken
De overeenkomst is nagenoeg afgerond. De ondernemingsraden en cliëntenraden zijn om advies gevraagd en de vakbonden worden geraadpleegd. Na instemming van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) is de overname definitief. Op dat moment verandert de naam van Careyn Kraamzorg in Naviva. Geboortecentrum Origine blijft onder haar eigen naam werken. Naar verwachting is de overname in de loop van dit voorjaar afgerond.