Partners voelen zich betrokken bij de kraamzorg

Datum : 24 januari 2023

De cliëntenraad van Naviva heeft onderzoek gedaan naar de rol van de partner tijdens de kraamweek. Aan 190 partners van oud-cliënten werd naar hun ervaring gevraagd. Een aantal zaken die opvallen: partners blijven langer thuis bij een eerste kindje en partners zijn zeer tevreden over de voorlichting en instructie van de kraamverzorgende. Wel zouden ze meer betrokken willen worden in digitale ondersteuning.

Naviva wil dat cliënten én partners zich aan het eind van de kraamweek zelfredzaam voelen en met een goed gevoel terugkijken op de kraamweek. Dit onderzoek is daarom zeer waardevol, want klopt onze doelstelling ook met de werkelijke ervaring? En waar is de partner eigenlijk gedurende de kraamweek?

Partners zijn veel thuis
Uit het onderzoek blijkt dat partners veel aanwezig zijn tijdens de kraamweek. Het merendeel blijft de hele kraamweek thuis. Vooral als het een eerste kindje betreft (84 %). Bij een tweede kindje blijft slechts 77 % de gehele kraamweek thuis. Maar omdat dit deels cijfers zijn uit de periode dat het partnerverlof nog minder uitgebreid was, kunnen deze cijfers inmiddels al anders zijn. In elk geval kunnen we concluderen dat partners veelal aanwezig zijn gedurende de kraamweek.

Partners voelen zich betrokken
Kraamverzorgenden van Naviva instrueren zowel de kraamvrouw als de partner. Dat wordt ook zo ervaren door de partners. Partners beoordelen de betrokkenheid bij voorlichting en instructie door de kraamverzorgende met een 9,0. Als er al kritiek was, ging dit met name over de voeding: partners vonden dat ze hierbij meer betrokken konden worden. Dit is een verbeterpunt dat we mee nemen. Een compliment dat gegeven werd ging over het wachten met instructies tot de partner aanwezig was. Dat geeft de partner het gevoel dat hij/zij er bij hoort en je de verzorging samen doet.

Digitale ondersteuning mag meer op de partner gericht
In 2020 startte Naviva met het aanbieden van digitale ondersteuning kraamzorg (DOK) vlak voor en tijdens de kraamweek. Partners geven hun betrokkenheid bij deze digitale ondersteuning tijdens de zwangerschap het cijfer 7.2. De digitale ondersteuning tijdens de kraamweek waarderen zij met een 7,6. Redenen voor dit ietwat lage cijfer (hoewel nog steeds voldoende) zijn ‘het niet op de hoogte zijn van de digitale ondersteuning’, ‘geen interesse in de digitale ondersteuning’ en ‘de digitale ondersteuning richt zich te weinig op de partner’. Naviva gaat komende periode onderzoeken hoe deze punten verbeterd kunnen worden, zodat partners de digitale ondersteuning hoger gaan waarderen. Digitaliseren is een van de manieren om kraamzorg toekomstbestendig te maken, dus dat we dit blijven doen, staat vast. Dat we blijven verbeteren ook.

Het gehele onderzoek lees je hier.