Projecten

Vroegsignalering: Naviva is extra alert

Naviva geeft moeder en kind een goede start en stelt de ouder(s) in staat na de kraamtijd de zorg en opvoeding van hun pasgeborene zelfstandig ter hand te nemen. Soms komen kinderen echter in de knel door zorgwekkende opvoedingssituaties. Als vroegtijdig ondersteuning wordt geboden aan risicogezinnen, kunnen problemen op latere leeftijd worden voorkomen. In dat kader zijn er in het Landelijk Indicatieprotocol kraamzorg in 2008 extra uren kraamzorg beschikbaar gesteld. Alle medewerkers van Naviva zijn getraind op het signaleren van zorgwekkende situaties en hoe daarin te handelen. Bij deze training zijn ook verloskundigen betrokken geweest en zijn er afspraken gemaakt over verantwoordelijkheden, bevoegdheden en het doorgeven van signalen binnen de keten.

Zorgwekkende situaties

Voor het registreren en melden van zorgwekkende situaties kunt u het formulier ‘zorgwekkende situaties’ downloaden

Onderzoek “Bijvoeding in de fles”

Acht Verloskunde studenten van de Verloskunde Academie Groningen hebben in 2012 hun afstudeeronderzoek uitgevoerd bij Naviva. Zij hebben op afstand gewerkt aan twee onderzoeksvragen.“Hebben vrouwen die voor het geven van bijvoeding gebruik maken van de VacuLess-fles en Joalieke speen een grotere kans dat de borstvoeding (op de 7e en 21e dag) slaagt, in vergelijking met vrouwen die door middel van een andere fles en speen bijvoeding geven?” Lees het volledige verslag.

“Leidt het gebruik van de VacuLess fles met Joalieke speen bij kraamvrouwen die ≥20cc bijvoeding geven tot meer klanttevredenheid en gebruiksvriendelijkheid, in vergelijking met het gebruik van andere gangbare flessen en spenen?” Lees het volledige verslag.

Onderzoek kruikgebruik Naviva

Veiligheid gaat voor alles. Daarom heeft Naviva een onderzoek laten doen door drie verloskundigen in opleiding naar het huidige en gewenste kruikgebruik bij Naviva. Hierbij de resultaten van dit onderzoek.

Vroegtijdige Inzet Partusassistentie Project (VIP)

De thuisbevalling in Nederland staat onder druk, ten gunste van het bevallen in het ziekenhuis. Toch is thuis bevallen, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek, even veilig als bevallen in het ziekenhuis. Om de kwaliteit van zorg bij een thuisbevalling te kunnen blijven waarborgen, is Naviva kraamzorg vanaf 1 januari 2009 gaan werken met in de thuisbevalling gespecialiseerde kraamverzorgenden. Daarmee is ook een professionele samenwerking met de verloskundige gewaarborgd. Samen met de KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen) en verloskundigen uit de regio wil Naviva een stap verder gaan en de vroegtijdige inzet van de kraamverzorgende bij een thuisbevalling in ere herstellen. Daartoe is door voornoemde partijen een concept-richtlijn en bijlage ontwikkeld en heeft een scholingstraject voor kraamverzorgenden plaats gevonden. Op basis daarvan is er een pilot uitgevoerd, die dermate positieve resultaten opleverde, dat de VIP inmiddels een standaardaanbod is geworden van Naviva.

Tijdens de projectfase zijn verschillende nieuwsbrieven verschenen. Als u daar belangstelling voor heeft kunt u deze opvragen via communicatie@naviva.nl