Publicaties

Afstemming en kwaliteit van de zorg in de keten. Voor Naviva kraamzorg geen loze kreet. Naviva kraamzorg neemt deel aan ketenoverleg in verschillende regio’s. Betrokkenen uit de keten van de geboortezorg Naviva ontmoeten elkaar regelmatig om de kwaliteit van de zorg in de keten te bewaken en te verbeteren.

Op basis van deze informatieuitwisseling en eigen nieuwsgaring verspreid Naviva met regelmaat een nieuwsbrief naar ketenpartners. Wilt u ook een gratis abonnement? Meld u dan aan via communicatie@naviva.nl.

Nieuwsbrief voor ketenpartners