Lid Cliëntenraad Naviva Kraamzorg

Lid Cliëntenraad Naviva Kraamzorg
(vrijwillige functie)

Ben jij cliënt geweest van Naviva en vind je het leuk om mee te denken over de kwaliteit en de toekomst van onze kraamzorg? Meld je dan aan als lid van onze Cliëntenraad. Onze onafhankelijke Cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënt, beoordeelt de effecten van het beleid en adviseert de bestuurder. De Cliëntenraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven over alles wat met de zorgverlening en de ontwikkeling van de organisatie te maken heeft. Met als doel: de best mogelijke zorg te leveren voor de cliënt, haar baby en haar partner.

Jij als lid van de Cliëntenraad

Als lid van de Cliëntenraad maak je deel uit van een team van zeven personen. Jullie vergaderen gemiddeld tien keer per jaar, in de avonduren. De vergaderingen vinden digitaal plaats. We hebben eens per jaar een vergadering op locatie. Wij spreken minimaal vier keer per jaar met de bestuurder. Daarnaast doet de cliëntenraad jaarlijks een onderzoek. De afgelopen jaren hebben wij onderzoek gedaan naar ‘borstvoeding en de rol van Naviva’ en ‘het hielprikje’. In 2021 gaan wij onderzoek doen naar ‘Kraamzorg en de rol van je partner’. Deze onderzoeken voeren wij uit in samenwerking met onze achterban.

Dit vragen we

Om deel te nemen aan de Cliëntenraad hoef je geen specifieke studie te hebben afgerond, maar te voldoen aan de volgende criteria.

 • Je bent cliënt (geweest) bij Naviva Kraamzorg of je bent partner van onze cliënt. 
 • Je vindt het leuk en interessant om actief mee te denken over de toekomst en kwaliteit van de kraamzorg van Naviva
 • Je bent in staat om onderscheid te maken tussen belangen van de cliënt, het belang van de directie en het persoonlijk belang
 • Je bent enthousiast en betrokken
 • Je hebt voldoende tijd en inzet om te overleggen, contacten te leggen en contacten te onderhouden met de achterban en lopende zaken op te pakken
 • Je kan omgaan met vertrouwelijke informatie. Een belangrijk thema voor het komende jaar is de opname van Naviva in het Zorg van de Zaak Netwerk. Voor de zwangere en recent bevallen cliënt gaan we op zoek naar de meerwaarde die we vanuit het Netwerk kunnen bieden.

Wat bieden wij? 

 • Het gaat om een vrijwillige functie
 • Je ontvangt een reiskostenvergoeding en een vrijwilligersvergoeding
 • Je kunt gebruik maken van scholing gericht op Cliëntenraadwerk
 • Samenwerken in een leuk, enthousiast team
 • Een uitdagende nevenfunctie en de kans om echt iets te betekenen voor zwangeren en kraamvrouwen

Sta je te popelen?

We maken graag kennis met je! Stuur je motivatie en CV naar clientenraad@naviva.nl. Wij ontvangen graag uiterlijk 30 april 2021 je reactie.