Missie en visie

Missie

Naviva levert deskundige kraamzorg en draagt hiermee bij aan een veilige en gezonde start voor ouders en hun kind. Thuis en in het ziekenhuis. Fysiek en digitaal. Onze medewerkers zijn voor ons van grote waarde. Daarom creëren we de beste werkvoorwaarden. Want als zij in hun kracht staan, excelleren ze in hun werk. Onze mensen zijn deskundig, betrokken en liefdevol. Met hun kennis en expertise zorgen zij ervoor dat ouders zelfstandig en vol vertrouwen de kraamweek afsluiten. Uitmuntende kraamzorg bereiken we door te innoveren in onze medewerkers, werkwijzen en techniek. Zo geven we vorm aan zinnige kraamzorg van vandaag en morgen.

Visie

Naviva is een kraamzorgorganisatie in balans. Er is een goed evenwicht tussen de belangen van cliënt, medewerker en organisatie. De cliënt ontvangt de best mogelijke zorg, zowel fysiek als digitaal. Onze medewerkers weten wat nodig is en zijn wendbaar wanneer dit nodig is. Zo krijgt iedereen kraamzorg die past. De medewerkers zijn deskundig, gelukkig in hun werk en vitaal. De tools hiervoor levert Naviva door middel van een goed leer- en ontwikkelaanbod, goede arbeidsvoorwaarden en aandacht voor duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Wij werken elke dag met elkaar aan een sterke organisatie, waar vitale en deskundige medewerkers alle cliënten de beste start geven.