Geboorteaangifte

De eerste officiële handeling die je verricht, is de aangifte van je kindje bij de gemeente waarin je baby is geboren. Dit kan dus een andere gemeente zijn dan die waarin je woont. Vanaf het moment van aangifte bestaat je baby ‘echt’ en is een wettig inwoner van ons land. In Nederland moet je dit binnen drie dagen na de geboorte doen om boetes te voorkomen. Vader, moeder of iemand die bij de geboorte aanwezig was, mag aangifte doen.

Tips voor na de geboorte:

 • Schrijf de datum en het tijdstip van de geboorte op
 • Noteer de naam of namen van je kind
 • Bepaal welke achternaam je kind krijgt, als je dit nog niet had gedaan.
 • Check de openingstijden van het gemeentehuis (Burgerlijke Stand). Let op: in sommige ziekenhuizen heeft de gemeente een loket van de Burgerlijke Stand. Dit weten de verpleegkundigen in het ziekenhuis je vast te vertellen. Vaak maken ze zelfs een afspraak voor je.

Naar het gemeentehuis neem je mee:

 • Een geboortebewijs van het ziekenhuis
 • Je trouwboekje of een afschrift van de akte waarmee je partner jullie kindje erkent
 • Legitimatiebewijzen van beide ouders
 • Eventueel een akte van de naamskeuze

Geboorteakte

Na de aangifte wordt er een geboorteakte opgemaakt. Controleer dit document heel goed. De enige manier om na ondertekening veranderingen aan te brengen, is via een advocaat. Je krijgt een uittreksel van de geboorteakte mee naar huis. Op de geboorteakte staan:

 • Geboortedatum en -tijd
 • Geboorteplaats
 • Geslacht
 • Voornaam of –namen en achternaam van je kindje
 • Geslacht, voorna(a)m(en), geboortedatum en woonplaats van degene die de aangifte heeft gedaan
 • Voorna(a)m(en), geboortedatum, woonplaats en beroep van de moeder