Brandpreventie

In oktober zijn de jaarlijkse brandpreventieweken. Een goed moment om aanstaande en jonge ouders bewust te maken van een brandveilige omgeving. Naviva Kraamzorg en de brandweer werken samen om dit bewust zijn te vergroten. Met praktische tips en handige adviezen hopen wij dat je beter weet hoe je een (brand)veilig thuis voor jou en je kindjes maakt.

Om direct te regelen:

  • Het hebben en juist ophangen van een rookmelder. Sinds 1 juli 2022 is een rookmelder op iedere verdieping van uw huis verplicht. Waarom: als je slaapt ruik je niets, maar hoor je wel. Een rookmelder waarschuwt je dus over rookontwikkeling en brand. Test regelmatig de batterij van je rookmelder en check de levensduur (afhankelijk van merk). Het gevaar van rook is groter dan vuur zelf.
  • Het sluiten van tussendeuren in je huis. Waarom: als er brand ontstaat in een ruimte en de deur van die ruimte is dicht krijgen schadelijke stoffen niet of minder snel kans om naar andere ruimten te verspreiden. Spannend met een jong kind? Neem dan de babyfoon(s) mee naar je eigen slaapkamer.
  • Het vrijhouden en oefenen van je vluchtweg. Waarom: kijk hoe je jezelf en je huisgenoten veilig naar buiten kan krijgen als dat moet. Leg niets op de trap en zet bijvoorbeeld je kinderwagen aan de kant. Je sleutels leg je altijd op een vaste plek in huis. Als je hele jonge kinderen in huis hebt, spreek dan af wie welk kind mee naar buiten neemt.

Veilig en gezond wonen

Een ongeluk zit in een heel klein hoekje met kleine kinderen. Het volgen van een EHBO cursus is daarom altijd aan te raden. Weten waar bij jou in de cursus is? Klik op de link https://shop.rodekruis.nl/ehbo-cursussen/ehbo-aan-babys-en-kinderen en geef jezelf, je partners, grootouders én oppas meteen op.

Vallen

Valongevallen zijn bij kinderen de meest voorkomende aanleiding voor een bezoek aan de spoedeisende hulp van het ziekenhuis. Maar liefst 50% van de kinderongevallen heeft te maken met vallen. De meest voorkomende reden is het vallen van de trap.

Tip: Zorg als ouder dat je vóór je kind de trap af loopt, waardoor je het kind kunt opvangen als hij/zij valt.

Vergiftiging

Ruim 20% van alle kinderongevallen komt door vergiftiging. Houd dus goed in de gaten of alle doppen van schoonmaakmiddelen goed zijn gesloten! Berg ook medicatie en toiletblokken goed op.

Tip: Vooral vaatwastabletten zijn levensgevaarlijk. Berg ze goed op, liefst hoog in een kast of achter slot en grendel.

Vuur & verbrandingsongevallen

Niet alleen vuur veroorzaakt ernstige brandwonden. Veruit de meeste brandwonden worden veroorzaakt door hete vloeistoffen zoals thee, soep of badwater. Houd je kinderen dus zo veel mogelijk uit de buurt van vuur en hete vloeistoffen.

Tip: test de warmte van het badwater, voordat je je kind erin zet. Kleine kinderen kunnen door te heet water niet snel genoeg reageren en lopen daardoor uiteindelijk brandwonden op. Zorg dat hete thee en koffie niet binnen handbereik staan. Drink nooit hete vloeistoffen als het kind op schoot zit.

Verstikking

Verstikking, inclusief verslikken en bekneld raken, is in Nederland de belangrijkste doodsoorzaak bij kinderen tot vijf jaar als gevolg van een ongeval. Verstikking treedt op wanneer kleine objecten komen te zitten in de keel of blokkeert de luchtwegen. De juiste handelingen bij verstikking kunnen vaak iemands leven redden. Daarom is het van belang dat ouders leren hoe ze de Heimlich manoeuvre uitvoeren op baby’s en kinderen.

Tip: Kleine kinderen kunnen hun eten naar binnen proppen. Zorg ervoor dat bijvoorbeeld stukken fruit klein genoeg gesneden zijn, zodat deze de luchtpijp niet kunnen afsluiten.

Verdrinking

In Europa staat bij ongevallen met kinderen tot negentien jaar verdrinking op de tweede plaats (na verkeersongevallen), met meer dan vijfduizend sterfgevallen per jaar. Vooral kinderen tot vijf jaar vormen een groot risico. Een kind kan al in twee centimeter water verdrinken. Na ongeveer twee minuten kan een kind zelfs zijn bewustzijn verliezen en na 4 tot 6 minuten kan het onomkeerbare hersenbeschadiging hebben opgelopen of nog erger. Bij ongeveer 90% van alle verdronken kinderen was er een ouder of verzorger aanwezig die moest opletten, maar die op dat moment even was afgeleid.

Tip: Ben je met je kind in de buurt van water, zorg dat je gefocust blijft. Laat je niet afleiden door een mobiele telefoon of door andere personen.

Meer weten? Kijk op: www.vrijsselland.nl/jongeouders