Ketenpartners

Om onze cliënten de best denkbare zorg te kunnen bieden, staat Naviva voor een goede afstemming van zorg in de verloskundige keten. Mede daarom nemen we intensief deel aan het ketenoverleg in uw regio. Daardoor is vervroegd ontslag na sectio mogelijk, kunnen onze kraamverzorgenden tijdelijk gedetacheerd worden in ziekenhuizen of bij verloskundigenpraktijken en willen we een actieve rol spelen bij vroegsignalering.

Al onze managers onderhouden rechtstreekse contacten in hun eigen werkgebied. Met verloskundigen, ziekenhuis en de Jeugdgezondheidszorg, bijvoorbeeld. Weet u nog niet wie uw contactpersoon is? Bel ons op het algemene nummer en wij brengen u in contact met elkaar. T. 088 – 7777 666.