Kwaliteitszorg

Kwaliteit in alles wat we doen. Dat staat voor Naviva Kraamzorg op de eerste plaats. Als een van de grootste kraamzorgaanbieders van Nederland kunnen wij veel investeren in de kwaliteit en deskundigheid van onze medewerkers. Daarnaast onderscheidt Naviva zich door oog te houden op duurzame ontwikkeling: voor mens en milieu.

HKZ Certificaat

Jaarlijks wordt de kwaliteit van onze dienstverlening door de Inspectie voor de Gezondheidszorg en een onafhankelijk instituut onderzocht. Naviva Kraamzorg is HKZ gecertificeerd en dit betekent dat wij:

  • Goed georganiseerd zijn
  • Onze cliënten centraal stellen
  • Betrouwbare resultaten presenteren
  • Continu werken aan een optimaal zorgaanbod

Borstvoedingscertificaat

Naviva voert met trots het UNICEF predicaat ‘babyvriendelijk’. Dat wil zeggen dat wij werken volgens de tien vuistregels voor het welslagen van borstvoeding. Die zijn door UNICEF en de WHO opgesteld. De Stichting Zorg voor Borstvoeding toetst Naviva daar elke drie jaar uitvoerig op.

BO Geboortezorg

Naviva Kraamzorg is aangesloten bij de BrancheOrganisatie Geboortezorg, kortweg BO Geboortezorg. Meer informatie daarover vind je hier.

Duurzame inzetbaarheid

Naviva Kraamzorg heeft gebruik gemaakt van een subsidie vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) van de Europese Unie. De subsidie is gericht op het bevorderen van duurzame inzetbaarheid. Dit betekent dat werknemers nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief werken. Dankzij de subsidie hebben wij:

  • Een organisatiescan kunnen uitvoeren
  • Onze leercultuur kunnen bevorderen
  • Een flexibele werkcultuur kunnen bevorderen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Naviva Kraamzorg omarmt de principes van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Wij dragen bij aan een betere en gezonde wereld door duurzame inrichting  van onze activiteiten. Naviva sponsort kleinschalige initiatieven met giften en middelen. Naviva biedt werkplekken aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Vanaf 2016 gaat de organisatie stapsgewijs over naar een papierloze organisatie.