Kwaliteitszorg

Kwaliteit in alles wat we doen. Dat staat voor Naviva Kraamzorg op de eerste plaats. Als grootste en beste kraamzorgaanbieder van Nederland kunnen wij veel investeren in de kwaliteit van onze zorg en de deskundigheid van ons medewerkers. Op deze pagina vertellen wij je daar graag meer over.

HKZ Certificaat

Jaarlijks wordt de kwaliteit van onze dienstverlening door de Inspectie voor de Gezondheidszorg en een onafhankelijk instituut onderzocht. Naviva Kraamzorg is HKZ gecertificeerd. Dit betekent dat wij:

  • Goed georganiseerd zijn
  • Onze cliënten centraal stellen
  • Betrouwbare resultaten presenteren
  • Continu werken aan een optimaal zorgaanbod

Cliëntevaluaties

Na de kraamtijd krijg je een afsluitende vragenlijst hoe je de zorg van Naviva beoordeeld. Dit levert waardevolle informatie op: wat gaat goed en wat moet beter? De resultaten worden continu gemonitord en ons beleid wordt daarop aangescherpt. Als je het op prijs stelt, neemt ons team Cliëntevaluaties contact met je op naar aanleiding van jouw ingevulde enquête.

Wetenschappelijk onderzoek

Naviva werkt mee aan wetenschappelijk onderzoek van de Academische Werkplaats Kraamzorg in Geboortezorg. Op dit moment zijn we bezig met het Experiment Kraamzorg op Maat. Tijdens het experiment kijken we naar de zorgbehoefte van gezinnen in samenhang met gezondheidsrisico’s van moeder en kind. Ook kijken we hoeveel uur zorg nodig is om in jouw unieke situatie de best mogelijke zorg op maat te kunnen geven. We kunnen jouw gegevens anoniem verwerken om de toegevoegde waarde van kraamzorg aan te tonen. De data zijn nooit tot jou als persoon herleidbaar.

Interne audits

Naast onderzoeken door externe partijen, houdt Naviva ook jaarlijks interne audits. We onderzoeken onze processen, richtlijnen en instructies. Zijn deze voldoende bekend? Brengen ze waar ze voor bedoeld zijn? Hoe kunnen we ze verder verbeteren? Kortom, continu is Naviva bezig met het optimaliseren van haar zorg.

BO Geboortezorg

Naviva Kraamzorg is aangesloten bij de BrancheOrganisatie Geboortezorg, kortweg BO Geboortezorg. Meer informatie daarover vind je hier.

Duurzame inzetbaarheid

Naviva heeft gebruikgemaakt van een subsidie vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) van de Europese Unie. De subsidie is gericht op het bevorderen van duurzame inzetbaarheid. Dit betekent dat werknemers nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief werken. Dankzij de subsidie hebben wij:

  • Een organisatiescan kunnen uitvoeren
  • Onze leercultuur kunnen bevorderen
  • Een flexibele werkcultuur kunnen bevorderen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Naviva omarmt de principes van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Graag dragen wij bij aan een betere en gezonde wereld door duurzame inrichting van onze activiteiten. Denk hierbij aan:

  • Stapsgewijze overgang naar papierloze organisatie
  • Sponsoring van en giften aan kleinschalige initiatieven
  • Het bieden van werkplekken aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt