Disclaimer, privacy, cookies

Privacyverklaring

Naviva Kraamzorg werkt met privacygevoelige informatie en persoonsgegevens. Vanzelfsprekend gaan wij zeer zorgvuldig met dergelijke gegevens om, conform de geldende wet- en regelgeving. Hoe wij dat doen, lees je in onderstaande privacyverklaring.

Tekst uit de Privacyverklaring

1. Inleiding

1.1 Deze verklaring beschrijft het beleid van Naviva Kraamzorg b.v. (KvK 08153432) op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens.

1.2 Naviva biedt onder andere via haar website(s) verschillende diensten aan, zoals kraamzorg. Daarbij verwerken wij ook privacygevoelige informatie (persoonsgegevens). Naviva werkt daarbij in een aantal gevallen samen met andere bedrijven en instellingen, zoals eerstelijns verloskundigen, jeugdgezondheidszorg (JGZ) en zorgverzekeraars.

1.3 Naviva Kraamzorg gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Wij houden ons daarbij aan de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het Uitvoeringsbesluit.

2. Contact met Naviva

Als je naar aanleiding van deze verklaring contact met Naviva. wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens:

Telefonisch:      088 – 7777 666 (maandag  tot en met vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur)

Mail:                 info@naviva.nl

Website:           via het contactformulier op www.naviva.nl/contact

Post:                Postbus 2190, 7420 AD Deventer

3. Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten en website(s) kun je persoonsgegevens invoeren en laat je anderszins bepaalde gegevens achter. Naviva verwerkt niet altijd alle ingevoerde of achtergelaten gegevens. De gegevens die wij verwerken zijn afhankelijk van het type dienst dat je afneemt en de functionaliteiten op onze website(s) die je gebruikt. Naviva verwerkt bijvoorbeeld alleen je mailadres indien dit noodzakelijk is voor de aanmelding van kraamzorg of communicatie over een sollicitatie. Heb je hier vragen over neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming via w.vaags@naviva.nl.

4. Persoonsgegevens

4.1 Afhankelijk van de diensten die Naviva aanbiedt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

  • naam
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • functie/beroep (in geval van sollicitaties)
  • geboortedatum
  • gebruikersnaam
  • geslacht
  • technische meetgegevens van apparatuur zoals een IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze website(s)
  • Gegevens noodzakelijk voor het correct kunnen verwerken van een aanmelding voor en leveren van kraamzorg, waaronder BSN, de betrokken eerste- of tweedelijns verloskundige, zwangerschapsgegevens en de uitgerekende datum van het kind.

5. Doeleinden

5.1 Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van de diensten of functionaliteiten die je gebruikt):

a. om het voor jou mogelijk te maken diensten van Naviva Kraamzorg af te nemen op het gebied van kraamzorg (zonder het verstrekken van deze gegevens is het voor ons niet mogelijk om deze diensten uit te voeren);

b. de inschrijving voor een evenement of een nieuwsbrief;

c. marketing, waaronder het toesturen van informatie, uitnodigingen of aankondigingen;

d. evaluatie van zorgverlening en evenementen;

e. uitvoeren van sollicitatieprocedures;

f. om gebruik te kunnen maken van alle functionaliteiten en diensten op de website(s) van Naviva Kraamzorg b.v.;

g. om de website(s) van Naviva Kraamzorg b.v. verbeteren.

6. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

6.1 Naviva stuurt de door jou verstrekte gegevens niet door aan derde partijen, behalve ter voldoening aan een wettelijke verplichting of naleving van Meldcode Kindermishandeling. Onder derden worden niet verstaan de verloskundige, degene die namens en/of in opdracht van Naviva Kraamzorg b.v. betrokken zijn bij levering van de zorg of evaluatie van geleverde diensten. Meer informatie vind je in onze Algemene Voorwaarden.

6.2 Indien Naviva jouw gegevens aan een derde verstrekt, zorgen wij ervoor dat jouw gegevens niet voor andere, dan onder 5.1 genoemde, doeleinden worden gebruikt. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt vastgelegd in een verwerkersovereenkomst, waarin onder andere is afgesproken dat jouw gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van onze werkzaamheden met uitzondering van overeengekomen aard en omvang van wettelijke bewaartermijn. Aan een derde partij worden daarnaast ook strikte eisen gesteld ten aanzien van het zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens.

6.3 Naviva zal verder geen gegevens aan andere partijen verstrekken dan de hierboven bedoelde, tenzij dat wettelijk is toegestaan of is verplicht.

7. Beveiliging en bewaring

7.1 Naviva neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Wij zorgen er bijvoorbeeld voor dat alleen bepaalde geautoriseerde personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat die toegang is afgeschermd en door gebruik te maken van firewalls, veilige servers en gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden.

7.2 Naviva bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat betekent dat wij jouw gegevens niet langer bewaren dan nodig is om de betreffende dienst(en) aan jou te leveren. Het voorgaande is niet van toepassing indien wij jouw gegevens (of gedeelten daarvan) langer moet bewaren op grond van een wettelijke verplichting.

8. Cookies en profilering

8.1 Cookies zijn tekstbestandjes die op jouw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer je een website van Naviva bezoekt.  Op de website(s) van Naviva worden cookies gebruikt om je een optimale gebruikerservaring te bieden. Daarmee hoef je bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen en kan eenvoudiger door de betreffende website worden genavigeerd.

8.2 Daarnaast kan Naviva gebruik maken van analytische cookies om het gebruik van onze website(s) te analyseren en te verbeteren. Daarvoor maken wij gebruik van Google Analytics. De verkregen informatie, waaronder het IP adres van jouw apparaat, wordt door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Het al of niet toestaan van cookies kun je wijzigen in de instellingen van je browser.

8.3 Naviva Kraamzorg en derde partijen die functionele, analytische en tracking cookies of vergelijkbare technieken, ook van derde partijen, gebruiken om u de relevante advertentie, ook buiten het .com domein, te tonen om u een optimale ervaring te bieden en om de service van Naviva Kraamzorg en derden te analyseren en te verbeteren. Onze partners op het gebied advertenties, analytics en Sociale Media hebben toegang tot uw gebruik van onze site. Zie onze Privacyverklaring voor meer informatie. Door op Accepteren te klikken, stemt u hiermee in.”

9. Websites van derden

De website van Naviva kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. Naviva is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

10. Social media

De social media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken Facebook, Instagram, Linkedin en YouTube. Indien je op deze knoppen klikt, worden jouw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaringen van desbetreffende social media netwerken om te zien hoe deze netwerken met persoonsgegevens omgaan.

11. Wijzigingen

Naviva kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

12. Jouw rechten: inzage en wijzigen van gegevens

Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om Naviva Kraamzorg b.v. een verzoek te doen tot inzage, rectificatie of wissing van jouw persoonsgegevens. Ook kun je vragen om jouw persoonsgegevens aan jou over te dragen. Na ontvangst van een verzoek ontvang je binnen vier weken een overzicht van jouw persoonsgegevens.

13. Klachten

Naviva hoort het graag indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Merken

Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Naviva Kraamzorg, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Naviva Kraamzorg is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.