Disclaimer, privacy, cookies

Privacyverklaring

Naviva Kraamzorg werkt met privacygevoelige informatie en persoonsgegevens. Vanzelfsprekend gaan wij zeer zorgvuldig met dergelijke gegevens om, conform de geldende wet- en regelgeving. Hoe wij dat doen, lees je in onderstaande privacyverklaring.

Tekst uit de Privacyverklaring

1. Inleiding

1.1 Deze verklaring beschrijft het beleid van Naviva Kraamzorg b.v. (KvK 08153432) op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens.

1.2 Naviva biedt onder andere via haar website(s) verschillende diensten aan, zoals kraamzorg. Daarbij verwerken wij ook privacygevoelige informatie (persoonsgegevens). Naviva werkt daarbij in een aantal gevallen samen met andere bedrijven en instellingen, zoals eerstelijns verloskundigen, jeugdgezondheidszorg (JGZ) en zorgverzekeraars.

1.3 Naviva Kraamzorg gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Wij houden ons daarbij aan de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het Uitvoeringsbesluit.

2. Contact met Naviva

Als je naar aanleiding van deze verklaring contact met Naviva. wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens:

Telefonisch: 088 – 7777 666 (maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur)

Mail: [email protected]

Website: via het contactformulier op www.naviva.nl/contact

Post: Postbus 2190, 7420 AD Deventer

3. Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten en website(s) kun je persoonsgegevens invoeren en laat je anderszins bepaalde gegevens achter. Naviva verwerkt niet altijd alle ingevoerde of achtergelaten gegevens. De gegevens die wij verwerken zijn afhankelijk van het type dienst dat je afneemt en de functionaliteiten op onze website(s) die je gebruikt. Naviva verwerkt bijvoorbeeld alleen je mailadres indien dit noodzakelijk is voor de aanmelding van kraamzorg of communicatie over een sollicitatie. Heb je hier vragen over neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming via [email protected]

4. Persoonsgegevens

4.1 Afhankelijk van de diensten die Naviva aanbiedt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • naam;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • functie/beroep (in geval van sollicitaties);
 • geboortedatum;
 • gebruikersnaam;
 • geslacht;
 • technische meetgegevens van apparatuur zoals een IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze website(s);
 • gegevens noodzakelijk voor het correct kunnen verwerken van een aanmelding voor en leveren van kraamzorg, waaronder BSN, de betrokken eerste- of tweedelijns verloskundige, zwangerschapsgegevens en de uitgerekende datum van het kind.

5. Doeleinden

5.1 Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van de diensten of functionaliteiten die je gebruikt):

a. om het voor jou mogelijk te maken diensten van Naviva Kraamzorg af te nemen op het gebied van kraamzorg (zonder het verstrekken van deze gegevens is het voor ons niet mogelijk om deze diensten uit te voeren);

b. de inschrijving voor een evenement of een nieuwsbrief;

c. marketing, waaronder het toesturen van informatie, uitnodigingen of aankondigingen;

d. evaluatie van zorgverlening en evenementen;

e. uitvoeren van sollicitatieprocedures;

f. om gebruik te kunnen maken van alle functionaliteiten en diensten op de website(s) van Naviva Kraamzorg b.v.;

g. om de website(s) van Naviva Kraamzorg b.v. verbeteren.

6. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

6.1 Naviva stuurt de door jou verstrekte gegevens niet door aan derde partijen, behalve ter voldoening aan een wettelijke verplichting of naleving van Meldcode Kindermishandeling. Onder derden worden niet verstaan de verloskundige, degene die namens en/of in opdracht van Naviva Kraamzorg b.v. betrokken zijn bij levering van de zorg of evaluatie van geleverde diensten. Meer informatie vind je in onze Algemene Voorwaarden.

6.2 Indien Naviva jouw gegevens aan een derde verstrekt, zorgen wij ervoor dat jouw gegevens niet voor andere, dan onder 5.1 genoemde, doeleinden worden gebruikt. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt vastgelegd in een verwerkersovereenkomst, waarin onder andere is afgesproken dat jouw gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van onze werkzaamheden met uitzondering van overeengekomen aard en omvang van wettelijke bewaartermijn. Aan een derde partij worden daarnaast ook strikte eisen gesteld ten aanzien van het zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens.

6.3 Naviva zal verder geen gegevens aan andere partijen verstrekken dan de hierboven bedoelde, tenzij dat wettelijk is toegestaan of is verplicht.

7. Beveiliging en bewaring

7.1 Naviva neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Wij zorgen er bijvoorbeeld voor dat alleen bepaalde geautoriseerde personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat die toegang is afgeschermd en door gebruik te maken van firewalls, veilige servers en gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden.

7.2 Naviva bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat betekent dat wij jouw gegevens niet langer bewaren dan nodig is om de betreffende dienst(en) aan jou te leveren. Het voorgaande is niet van toepassing indien wij jouw gegevens (of gedeelten daarvan) langer moet bewaren op grond van een wettelijke verplichting.

8. Cookies en profilering

8.1 Cookies zijn tekstbestandjes die op jouw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer je een website van Naviva bezoekt. Het al of niet toestaan van cookies kun je wijzigen in de instellingen van je browser. Hoe, is te lezen in Hoofdstuk 14.

8.2 Op de website(s) van Naviva maken we gebruik van de volgende soorten cookies:

 • Functionele cookies: Deze cookies zorgen ervoor dat onze website goed werkt. Denk aan het opslaan van voorkeuren, het opsporen van misbruik op onze website, het onthouden van informatie die je invult op de website.
 • Analytische cookies: Met deze cookies meten en analyseren we het gebruik van onze website. Hiermee streven we ernaar om onze website zo gebruiksvriendelijk en relevant mogelijk te maken voor jou als bezoeker. Hier gebruiken wij ook software van derden voor, zoals Google Analytics.
 • Advertentiecookies: Deze cookies gebruiken we om het gebruik van onze website(s) te analyseren en te verbeteren. We doen dit om jou op zo gepersonaliseerd en relevant mogelijke content op onze website te wijzen. Daarvoor maken wij gebruik van Google Analytics. De verkregen informatie, waaronder het IP adres van jouw apparaat, wordt door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Het al of niet toestaan van cookies kun je wijzigen in de instellingen van je browser. Zie Hoofdstuk 14.
 • Overige cookies: Sommige pagina’s van onze website bevatten zogenaamde ‘embedded elementen’. Dit zijn teksten, documenten, afbeeldingen of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn en op onze website getoond worden, bijvoorbeeld YouTube en/of Google Maps. Wij hebben niet altijd inzicht in overige cookies. Kom je andere cookies tegen dan die wij hebben beschreven in onze actuele cookielijst, laat het ons dan weten. Je kunt ook contact opnemen met de partijen in kwestie om te vragen welke cookies ze plaatsen, waarom ze dat doen, wat de levensduur van deze cookies is en hoe er wordt omgegaan met je privacy.

9. Websites van derden

De website van Naviva kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. Naviva is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

10. Social media

De social media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken Facebook, Instagram, Linkedin en YouTube. Indien je op deze knoppen klikt, worden jouw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaringen van desbetreffende social media netwerken om te zien hoe deze netwerken met persoonsgegevens omgaan.

11. Wijzigingen

Naviva kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

12. Jouw rechten: inzage en wijzigen van gegevens

Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om Naviva Kraamzorg b.v. een verzoek te doen tot inzage, rectificatie of wissing van jouw persoonsgegevens. Ook kun je vragen om jouw persoonsgegevens aan jou over te dragen. Na ontvangst van een verzoek ontvang je binnen vier weken een overzicht van jouw persoonsgegevens.

13. Klachten

Naviva hoort het graag indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

14. Zelf cookies verwijderen en instellingen aanpassen
Wil je (bepaalde) cookies niet toestaan of wil je deze verwijderen? Hieronder leggen we uit hoe je dat doet in welke browser. De instructies die we geven kunnen veranderen bij een update of nieuwe versie van je browser. Kijk daarom ook altijd bij de instellingen of de ‘helpfunctie’ in je browser.

14.1 Goed om te weten:
Als je cookies uitschakelt werkt onze website mogelijk minder goed. Het kan zijn dat je bepaalde functies van onze site niet meer kunt gebruiken. Let op: Verwijder je alle cookies in je browser, dan worden alle gegevens die je browser via cookies heeft verzameld verwijderd. Op alle websites waar je bent ingelogd wordt je dan uitgelogd.

14.2 Op desktop:
a. In Chrome: Ga in het menu naar Meer hulpprogramma’s > Browsegegevens wissen. Selecteer een periode en vink ‘Cookies en andere sitegegevens’ aan. Klik op ‘Gegevens wissen’.

b. In Firefox: Ga in het menu naar Opties > Privacy & Beveiliging. Klik onder ‘Geschiedenis’ op ‘Verwijder individuele cookies’ > ‘Verwijder alles’ (of selecteer welke cookies je wilt verwijderen). Je kunt hier ook kiezen of je alleen functionele cookies wilt toestaan of alle cookies wilt tegenhouden. Dit kan via zogenaamde blokkeerlijsten.

c. In Internet Explorer: Ga naar Extra > Internetopties > Algemeen / Privacy. Klik bij Browsegegevens op ‘Verwijderen’, vink ‘Cookies en websitegegevens’ aan en klik op ‘Verwijderen’. Ook kun je hier kiezen voor ‘Gegevens van favoriete websites behouden’.

d. In Microsoft Edge: Ga in het menu naar Instellingen > Browsegegevens wissen. Klik op ‘Kies wat u wilt wissen’. Er staan standaard enkele opties aangevinkt. Laat het vinkje voor ‘Cookies en opgeslagen websitegegevens’ in ieder geval staan. Klik op de vinkvakjes voor de opties om de vinkjes aan of uit te zetten. Klik op ‘Wissen’. Je kunt ook ‘Dit altijd wissen bij sluiten van browser’ aanzetten. Edge verwijdert dan automatisch je gegevens bij het sluiten van de browser.

e: In Safari: Ga naar Voorkeuren > Privacy. Kies daar wat je met de cookies wilt doen of klik op ‘Verwijder alle websitegegevens’.
Gebruik je een andere browser? Ga dan naar de instellingen van jouw browser om je cookie-instellingen aan te passen.

14.3 Op je mobiele apparaten
a. In de standaardbrowser van je Android telefoon/tablet: Open je browser en tik op de drie puntjes rechtsboven in je scherm. Ga naar Instellingen > Privacy. Hier kun je ‘Cookies accepteren’ aan- en uitzetten.

b. In de standaardbrowser (Safari) van je iPhone/iPad: Ga op je iPhone naar Instellingen > Safari. Hier kun je je cookies verwijderen en cookies in de toekomst blokkeren. ‘Cookies blokkeren’ kun je altijd aan- en uitzetten.

c. Gebruik je een andere browser op je telefoon of tablet/iPad? Ga dan naar de instellingen van je browser om jouw cookie-instellingen aan te passen.

Merken

Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Naviva Kraamzorg, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Naviva Kraamzorg is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.