Cliëntenraad

Naviva laat zich gevraagd en ongevraagd adviseren door haar Cliëntenraad. Onze Cliëntenraad bestaat uit ouders die kraamzorg van Naviva hebben gehad. Zij weten daarom hoe waardevol goede kraamzorg is. Als vrijwilliger zetten de leden van de Cliëntenraad zich in voor het belang van kraamzorg. Zij gunnen alle ouders een fijne en veilige kraamtijd. Op deze pagina lees je wat de Cliëntenraad doet en stellen de leden zich aan je voor.

Wat doet de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad van Naviva Kraamzorg is een zelfstandig en onafhankelijk adviesorgaan van het Naviva Netwerk Team. De voornaamste taak: opkomen voor de belangen van de cliënt. De onderwerpen zoals kwaliteit en veiligheid zijn een vast onderdeel voor de Cliëntenraad. De Cliëntenraad volgt verder de ontwikkelingen binnen Naviva Kraamzorg goed. Wat betekenen die voor de kwaliteit van de zorg van Naviva? Wat betekenen ze voor het welzijn van cliënten en hun partner? Ze houdt de cijfers en beoordelingen van cliënten in de gaten en vergelijkt de prestaties van Naviva met die van andere kraamzorgorganisaties. Wat kan Naviva doen om haar kraamzorg verder te verbeteren?

Ook doet de Cliëntenraad regelmatig onderzoek onder de cliënten van Naviva. Om meer te weten te komen over het werk van de Cliëntenraad, kun je hieronder het jaarverslag lezen. Bekijk en download ook de meest recente onderzoeken hieronder. Een vraag, tip of opmerking voor de Cliëntenraad? Mail het via clientenraad@naviva.nl.

De Cliëntenraad richt zich in 2021 primair op de volgende thema’s:

  •  Kraamzorg op maat
  •  Innovatieve en betaalbare zorg
  •  Transitie Zorg van de Zaak netwerk en organisatiewijziging Naviva Kraamzorg
  •   Digitalisering van de zorg
  •   Kraamzorg en de rol van de partner

 

 

Samenstelling en werkwijze

De Cliëntenraad van Naviva Kraamzorg bestaat uit zeven personen die door de raad gekozen worden en door het Naviva Netwerk Team benoemd worden. De Cliëntenraad wordt in zijn werkzaamheden ondersteund door een ambtelijk secretaris. De raad vergadert minimaal acht keer per jaar, waarbij minstens vier keer per jaar een overleg met het Naviva Netwerk Team is ingepland. Eenmaal per jaar overlegt de Cliëntenraad met de ondernemingsraad van Naviva Kraamzorg.

De leden

Carlijn Rambonnet – Voorzitter 

Samen met mijn man en zoon woon ik in de binnenstad van Deventer. Wij hebben kraamzorg van Naviva genoten. Deze zorg op dit belangrijke moment in je leven moet professioneel en goed zijn. In Nederland hebben wij kraamzorg zoals geen enkel ander land ter wereld. Het is nergens anders zo goed geregeld. Dat neemt niet weg dat we met elkaar moeten blijven kijken naar hoe we de beste kwaliteit van zorg kunnen leveren. Daar draag ik graag aan bij.

Linda Baarslag 

Ik ben Linda Baarslag en sinds maart 2018 lid van de Cliëntenraad. Samen met mijn vriend, onze twee dochters en zoon woon ik in het dorpje Loo, in het buitengebied van Bathmen. Bij alle drie de kinderen heb ik de kraamzorg van Naviva als erg positief ervaren: goede en betrokken zorg voor baby en moeder. Ook vond ik het erg fijn dat de oudere kinderen zo goed betrokken werden in het geheel! Een paar jaar na de kraamzorgperiode heeft mijn oudste dochter het nog steeds over kraamverzorgster Jenny en de babyhuiltjes die ze van haar heeft leren herkennen. Dat is dus echt een compliment voor iemand die eigenlijk zo’n korte tijd betrokken is geweest in ons gezin, maar geeft des te meer aan hoe belangrijk deze periode dus voor het hele gezin is. Vanuit het belang van moeder, kind én gezin meedenken in het beleid van Naviva, is voor mij dan ook de reden geweest om lid te worden van deze Cliëntenraad. Het is interessant om te ervaren wat er achter de schermen allemaal bij komt kijken, maar ook hoe de kraamzorg verandert en Naviva daar als voorloper op anticipeert. Een leerzame en leuke manier om, samen met de andere leden, de kwaliteit van de kraamzorg bij Naviva naar een nog hoger niveau te brengen!

Marlieke Brinton

Mijn naam is Marlieke Brinton, 28 jaar, getrouwd en trotse mama van twee kindjes. Een prachtige dochter (2018) en zoon (2020). Samen met mijn man woon ik in het groen net onder Utrecht. Zelf hebben wij ondervonden hoe drukte tegenwoordig zorg in de weg kan staan. In zo’n bijzondere periode, de kraamtijd, moet geen moeder dupe worden van omstandigheden. Naviva heeft meteen vanaf het begin er voor gezorgd dat we werden gehoord en heeft ervoor gezorgd dat wij met vertrouwen na de eerste week verder konden. Dit was voor mij een reden om bij de Cliëntenraad te willen aansluiten. De kwaliteit en de zorg waarborgen, daar wil ik onderdeel van zijn.​

Marenka Geefhuizen-Klunder

Mijn naam is Marenka Geefhuizen Klunder. Ik ben 37 jaar, getrouwd en mama van 2 mooie zoons. Ik woon met mijn gezin in Oldenzaal. Onze zoon Twan is begin 2016 geboren en zijn broertje Ries eind 2018. Bij allebei heb ik kraamzorg van Naviva ontvangen. Beide keren was ik heel tevreden en voelde het al snel vertrouwd. Samen met mijn man hebben we veel geleerd en ervaren hoe het is om onze baby´s goed te verzorgen. Dankzij alle kennis en hulp van onze kraamverzorgende hebben we een hele goede start gehad met onze baby´s. Met veel liefde kijk ik terug op deze hele bijzondere eerste week. Dit gun ik elke kraamvrouw, partner en baby. Daarom wil ik, naast mijn werk als facilitair adviseur in de ouderenzorg, ook heel graag van meerwaarde zijn voor Naviva, haar medewerkers en bovenal haar cliënten. Samen met de andere leden buig ik me graag over innovaties, mogelijke verbetering van de kwaliteit van de zorg en allerlei andere vraagstukken die op tafel komen.

Tom Jongsma

Mijn naam is Tom Jongsma, 36 jaar, getrouwd met Tineke en vader van een dochter en een zoon: Nynke (5) en Jochem (2), woonachtig in Almelo. Bij beide kinderen hebben we kraamzorg van Naviva gehad. In de kraamweken heb ik veel steun gehad aan de ontvangen kraamzorg. Na de geboorte van onze dochter is mijn vrouw een aantal jaren lid geweest van de Cliëntenraad van Naviva. Ik wilde ook wel graag een bijdrage leveren als klankbord voor cliënten van kraamzorg en ben daarom ook bij de Naviva Cliëntenraad aangesloten. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als ontwerper van elektronica: iets heel anders dus. Dat maakt het meedenken met vraagstukken die in de Naviva Cliëntenraad de revue passeren leuk en leerzaam. Als man ervaar je de kraamweek en kraamzorg toch van een andere kant en aangezien de rest van de Cliëntenraad bestaat uit uitsluitend vrouwen, hoop ik een waardevolle toevoeging te zijn tijdens de te bespreken onderwerpen.

Marijke Koster

Mijn naam is Marijke Koster en ik ben sinds begin 2021 lid van de Cliëntenraad. Ik woon samen met mijn vriend en onze dochters in het Twentse Borne. Ik trad toe tot de CR een paar weken voor de uitgerekende datum van onze dochter Lune. Haar grote zus Charlie is onderhand 2 jaar. Na beide bevallingen hebben wij kraamzorg ontvangen van Naviva. We kijken hier heel goed op terug. De professionele zorg bracht rust en vertrouwen, waardoor wij als gezin beide keren een hele fijne start konden maken. Dat gun ik iedere kraamvrouw en haar kindje(s). Meedenken over hoe de kwaliteit te borgen én meedenken over de kansen en uitdagingen om de kwaliteit van zorg nog verder te verhogen, daar zet ik mij graag voor in!