Wat doet de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad van Naviva Kraamzorg is een zelfstandig en onafhankelijk adviesorgaan van het Naviva Netwerk Team. De voornaamste taak: opkomen voor de belangen van de cliënt. De onderwerpen zoals kwaliteit en veiligheid zijn een vast onderdeel voor de Cliëntenraad. De Cliëntenraad volgt verder de ontwikkelingen binnen Naviva Kraamzorg goed. Wat betekenen die voor de kwaliteit van de zorg van Naviva? Wat betekenen ze voor het welzijn van cliënten en hun partner? Ze houdt de cijfers en beoordelingen van cliënten in de gaten en vergelijkt de prestaties van Naviva met die van andere kraamzorgorganisaties. Wat kan Naviva doen om haar kraamzorg verder te verbeteren?

Ook doet de Cliëntenraad regelmatig onderzoek onder de cliënten van Naviva. Om meer te weten te komen over het werk van de Cliëntenraad, kun je hieronder het jaarverslag lezen. Bekijk en download ook de meest recente onderzoeken hieronder. Heb je een vraag, tip of opmerking voor de Cliëntenraad? Mail het via clientenraad@naviva.nl.

De Cliëntenraad richtte zich in 2021 en 2022 primair op de volgende thema’s:

  •  Kraamzorg op maat
  •  Innovatieve en betaalbare zorg
  •  Transitie Zorg van de Zaak netwerk en organisatiewijziging Naviva Kraamzorg
  •  Digitalisering van de zorg
  •  Kraamzorg en de rol van de partner

Samenstelling en werkwijze

De Cliëntenraad van Naviva Kraamzorg bestaat uit zes personen die door de raad gekozen worden en door het Naviva Netwerk Team benoemd worden. De Cliëntenraad wordt in zijn werkzaamheden ondersteund door een ambtelijk secretaris. De raad vergadert minimaal acht keer per jaar, waarbij minstens vier keer per jaar een overleg met het Naviva Netwerk Team is ingepland. Tweemaal per jaar overlegt de Cliëntenraad met de ondernemingsraad van Naviva Kraamzorg.

De leden

CR Marlies

Marlies van der Zwet

Graag stel ik mij kort voor: mijn naam is Marlies van der Zwet en ik ben in 2021 moeder geworden van Saar. Samen met mijn man wonen wij in Gouda. Daarmee kom ik uit een iets andere hoek van het land dan de andere leden van de cliëntenraad maar ben ik hopelijk een goede aanvulling.

Wij hebben als gezin een prachtige start gehad, zeker mede dankzij de kraamzorg van Naviva. Precies de start die ik ieder nieuw gezin gun! En daarom zou ik graag iets terug willen geven aan de organisatie die ons zo geholpen heeft. Bij Naviva zie ik een organisatie die zich inzet op het gebied van kwaliteit om zo een van de meeste belangrijke momenten in het leven van (nieuwe) ouders nóg mooier te maken. Een organisatie met dezelfde doelen als ik!

Marlieke

Marlieke Brinton

Mijn naam is Marlieke Brinton, 28 jaar, getrouwd en trotse mama van twee kindjes. Een prachtige dochter (2018) en zoon (2020). Samen met mijn man woon ik in het groen net onder Utrecht. Zelf hebben wij ondervonden hoe drukte tegenwoordig zorg in de weg kan staan. In zo’n bijzondere periode, de kraamtijd, moet geen moeder dupe worden van omstandigheden. Naviva heeft meteen vanaf het begin er voor gezorgd dat we werden gehoord en heeft ervoor gezorgd dat wij met vertrouwen na de eerste week verder konden. Dit was voor mij een reden om bij de Cliëntenraad te willen aansluiten. De kwaliteit en de zorg waarborgen, daar wil ik onderdeel van zijn.​

Tom

Tom Jongsma

Mijn naam is Tom Jongsma, 36 jaar, getrouwd met Tineke en vader van een dochter en een zoon: Nynke (5) en Jochem (2), woonachtig in Almelo. Bij beide kinderen hebben we kraamzorg van Naviva gehad. In de kraamweken heb ik veel steun gehad aan de ontvangen kraamzorg. Na de geboorte van onze dochter is mijn vrouw een aantal jaren lid geweest van de Cliëntenraad van Naviva. Ik wilde ook wel graag een bijdrage leveren als klankbord voor cliënten van kraamzorg en ben daarom ook bij de Naviva Cliëntenraad aangesloten. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als ontwerper van elektronica: iets heel anders dus. Dat maakt het meedenken met vraagstukken die in de Naviva Cliëntenraad de revue passeren leuk en leerzaam. Als man ervaar je de kraamweek en kraamzorg toch van een andere kant en aangezien de rest van de Cliëntenraad bestaat uit uitsluitend vrouwen, hoop ik een waardevolle toevoeging te zijn tijdens de te bespreken onderwerpen.

Marijke

Marijke Koster

Mijn naam is Marijke Koster en ik ben sinds begin 2021 lid van de Cliëntenraad. Ik woon samen met mijn vriend en onze dochters in het Twentse Borne. Ik trad toe tot de CR een paar weken voor de uitgerekende datum van onze dochter Lune. Haar grote zus Charlie is onderhand 2 jaar. Na beide bevallingen hebben wij kraamzorg ontvangen van Naviva. We kijken hier heel goed op terug. De professionele zorg bracht rust en vertrouwen, waardoor wij als gezin beide keren een hele fijne start konden maken. Dat gun ik iedere kraamvrouw en haar kindje(s). Meedenken over hoe de kwaliteit te borgen én meedenken over de kansen en uitdagingen om de kwaliteit van zorg nog verder te verhogen, daar zet ik mij graag voor in.

Clintenraad Mariska

Marissa Broekman

Graag stel ik mij kort voor. Ik ben Marissa Broekman. Samen met mijn man en ons zoontje, geboren in 2023, woon ik in Dedemsvaart. We hebben een fijne kraamtijd gehad en dankzij de ondersteuning van Naviva een goede start kunnen maken. De professionele zorg bracht ons vertrouwen en er was een goede samenwerking tussen de zorgverlener en ons als ouders. Dat gun ik iedereen. Bijna een jaar na de geboorte van onze zoon ben ik lid geworden van de cliëntenraad. Ik wil graag bijdragen aan het behouden van de kwaliteit van de kraamzorg, omdat ik iedereen een fijne kraamtijd toewens.