Lid Cliëntenraad

Wij hebben jou nodig!

Voor 4 tot 6 bijeenkomsten per jaar zoeken wij twee nieuwe leden. Bij voorkeur woonachtig in Utrecht, Zuid-Holland of regio Breda.

De Cliëntenraad (CR) van Naviva Kraamzorg behartigt de belangen van de cliënt, beoordeelt de effecten van het beleid voor cliënten en adviseert de directie daarover. Lees meer over de Cliëntenraad.

Wat ga je doen?

Als lid van de CR maak je deel uit van een team van zeven personen. Wij vergaderen 4 tot 6 keer per jaar (in de avonduren). De vergaderingen vinden nu nog plaats in Deventer maar kunnen in de toekomst ook op andere locaties worden gehouden (roulerend). Voor elke vergadering houden we een vooroverleg. We overleggen met de directie over lopend beleid, beleidsvoornemens, financiën, het jaarplan en de begroting. Vanuit je eigen betrokkenheid en achtergrond geef je gevraagd en ongevraagd advies.

Wat vragen we?

  • Je bent cliënt (geweest) bij Naviva Kraamzorg of Careyn Kraamzorg
  • Je draagt kraamzorg een warm hart toe
  • Je vindt het leuk en interessant om actief mee te denken over de toekomst en kwaliteit van de kraamzorg van Naviva
  • Je woont bij voorkeur in de provincie Utrecht, Zuid-Holland of regio Breda
  • We willen (aanstaande) vaders vooral uitnodigen om te reageren.

Wat bieden we?

  • Het gaat om een vrijwillige functie
  • Je ontvangt wel een reiskostenvergoeding (€0,27 per kilometer) en een vrijwilligersvergoeding (€500,- per jaar)
  • Je kunt gebruikmaken van scholing gericht op Cliëntenraadwerk
  • Samenwerken in een leuk, enthousiast team
  • Een uitdagende nevenfunctie: altijd interessant voor je cv!

Iets voor jou?

We maken graag kennis met je! Stuur je motivatie en CV naar [email protected] Vragen over deze vacature? Stel ze via clië[email protected]