Kantoorfuncties Naviva

Vanaf de oprichting in 2007 staat het kantoor van Naviva in Deventer. Aan ons pand aan de Keulenstraat zijn alle ondersteunende afdelingen en diensten gevestigd. Op deze pagina lees je meer over de kantoorfuncties bij Naviva.

Klantenservice

Medewerkers van de klantenservice zijn vaak de eerste kennismaking met Naviva. Zij handelen alle binnenkomende vragen per mail en telefoon af. De klantenservice verwerkt de aanmelding van nieuwe cliënten. Ook plant zij de huisbezoeken en telefonische intakes in.

Planning

De planning is misschien wel de belangrijkste afdeling van Naviva. Zodra een (aanstaande) geboorte wordt gemeld, zorgt de planning ervoor dat een kraamverzorgende van Naviva komt. Om te assisteren bij een bevalling, een eerste opvang te doen en of wanneer de kraamweek start.

Ons kantoor met op de voorgrond de Naviva auto's

Ondersteunende diensten

Op ons kantoor vind je ook meerdere ondersteunende afdelingen. Zoals de backoffice voor facturatie en salarisadministratie. Maar ook de afdeling logistiek die onze kraamverzorgenden voorziet van werkmaterialen. Dan is er nog ons secretariaat voor alle meer zakelijke contacten. En daarnaast vind je de afdeling facilitaire zaken voor ICT, telefonie en applicatiebeheer.

Staf

De staf bestaat uit de afdelingen Kwaliteit, HRM & Opleidingen en Marketing & Communicatie. Deze afdelingen ondersteunen en adviseren de organisatie om iedere cliënt de beste zorg te geven door deskundige medewerkers, die bevlogen en met plezier hun werk doen.

Regiomanagers

Onze kraamverzorgenden werken in zelfstandige teams. Eindverantwoordelijk voor het team is de regiomanager. Zij stuurt 100 tot 150 medewerkers aan. Op dit moment kennen wij 13 regiomanagers. Zij werken 1 – 2 dagen per week vanaf kantoor. De andere dagen zijn zij in hun eigen regio actief voor overleg met hun medewerkers, verloskundigen, ziekenhuizen en samenwerkingsverbanden (VSV, KSV, IGO).

Management en directie

Ginel van Weering is sinds 2013 directeur-bestuurder van Naviva Kraamzorg. Samen met de twee directeuren kraamzorg, het hoofd HR, de concern controller en manager klant & proces vormt zij het MT (managementteam). Ons MT neemt de belangrijkste besluiten voor Naviva. De ondernemingsraad en cliëntenraad controleren en adviseren het MT hierin. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de aandeelhouder: Zorg van de Zaak.

Vlaardingen

Na de overname van Careyn Kraamzorg (2018) heeft Naviva een tweede kantoor in Vlaardingen. Hier zijn de klantenservice en planning gevestigd voor cliënten uit Noord-Brabant en Zuid-Holland.