Draaiend verzorgen

Draaiend of roterend verzorgen is een techniek om op een gezonde en veilige manier om te gaan met je baby. Je baby zal zich veilig en geborgen voelen. De kans op onnodig huilen, onrust en spanning wordt daardoor een stuk minder. Een blije en ontspannen baby draagt bij aan een ontspannen kraamtijd. Je kraamverzorgende legt het draaiend verzorgen graag aan je uit en doet het voor.

De kern van het draaiend verzorgen wordt gevormd door de behoefte van je baby aan een ronde, gebogen houding. Zo zat hij immers veilig en geborgen in je baarmoeder. Door tijdens alle handelingen daarvan uit te gaan en die handelingen op een draaiende manier uit te voeren, verminder je stress en spanning bij de baby. Naast de bewegingen op zich is draaiend verzorgen gericht op contact maken en aanraken van de baby. Zo stel je baby bij alles wat je doet gerust.

De kraamverzorgende van Naviva Kraamzorg met passie aan het werk

Je maakt bij draaiend verzorgen gebruik van de instinctieve beweegreflexen van je baby. Door bijvoorbeeld je rechterhand onder de linkerbil en je duim in de lies van je baby te plaatsen, draait baby zelf zijn hoofd en lijfje mee. Erg handig voor het aan- en uitkleden of tijdens het verschonen. Bovendien is deze natuurlijke beweging veel gezonder en veiliger dan het optillen aan de voetjes, zoals ook wel gebeurt. Je voorkomt immers een onnatuurlijke belasting van de heupjes. Een bijkomend voordeel van draaiend verzorgen is dat je de motorische ontwikkeling en het evenwichtsgevoel van je baby stimuleert.