Je werkgever op de hoogte stellen


Plicht

Je kunt natuurlijk wachten tot je werkgever (en collega’s) zelf raden dat je zwanger bent omdat je buik groeit. Wettelijk gezien hoef je namelijk pas 3 weken voor je met verlof gaat te vertellen dat je zwanger bent. In praktijk lichten zwangeren hun werkgever echter eerder in. Een goede tijd om het op je werk te vertellen is na de termijnecho of na de 13 weken echo. Eerder mag natuurlijk ook. Voordeel is dan dat je je groeiende buik niet meer verborgen hoeft te houden,  je openlijk kunt klagen over eventuele kwaaltjes én dat je vrij krijgt voor afspraken bij de verloskundige. Voor je werkgever is het fijn om tijdig te weten wanneer je met verlof gaat omdat er dan vervanging geregeld kan worden.

Zwangerschapsverlof

Rechten en plicht

Als zwangere mag je vanaf je 36e zwangerschapsweek niet meer werken. Je mag je verlof ook eerder laten ingaan, vanaf week 34. In totaal heb je recht op 16 weken verlof, waarvan minstens 10 weken bevallingsverlof. Als je met 36 weken met verlof gaat, heb je langer verlof als de baby er is. Als je met 34 weken met verlof gaat, heb je langer verlof als je zwanger bent en korter verlof als de baby er is. Wordt de baby later geboren dan de uitgerekende datum en ben je met 34 weken met verlof gegaan? Dan tel je de dagen dat je baby te laat is geboren op bij je bevallingsverlof. Meer informatie hierover vind je op Rijksoverheid.nl.

veilig werken

Recht

Je werkgever is verplicht om ervoor te zorgen dat je gedurende je zwangerschap veilig kan werken en dat je gezondheid en die van je baby niet geschaad worden of gevaar lopen. Als dit niet mogelijk is in jouw eigen functie en/of op je eigen werkplek, moet je werkgever voor een alternatief zorgen of hulpmiddelen beschikbaar stellen. Lukt dat niet? Dan word je vrijgesteld van werk en heb je recht op een uitkering. Moet je in je werk veel staan of tillen, heb je te maken met extreme hitte of kou, of kom je in aanraking met chemische stoffen of straling, dan geldt dit als niet veilig en kun je beter actie ondernemen.

Extra pauzes

Recht

Zwangere vrouwen hebben recht op extra pauzes tot maximaal een achtste van de werkdag. Dus werk jij vier uur op een dag? Dan krijg je een half uur extra pauze, als je dat wilt. Je krijgt de extra pauze gewoon doorbetaald. Je hebt ook recht op extra rustmomenten op je werk. Je werkgever moet op het werk hiervoor een ruimte beschikbaar stellen als je dat wilt. Dat is een aparte kamer waarin je ongestoord kunt rusten op een bed of een bank.

Regelmatige werktijden


Recht

Als je zwanger bent, heb je recht op regelmatige werktijden. Je werkgever mag je niet verplichten om over te werken. Je mag ook nachtdiensten tussen 00.00 uur en 06.00 uur weigeren.

Naar de verloskundige onder werktijd 

Recht

Tijdens je zwangerschap moet je regelmatig naar je huisarts, verloskundige of gynaecoloog. Deze afspraken mag je gerust onder werktijd plannen. Je krijgt deze tijd ook gewoon doorbetaald.

Niet ontslagen worden 


Recht

Je mag tijdens je zwangerschap niet ontslagen worden, tenzij jouw gedrag hiervoor reden geeft. Heb je een tijdelijk contract? Dan hoeft je werkgever je contract niet te verlengen. Maar jouw zwangerschap mag nooit de reden zijn om het contract niet te verlengen. Je zwangerschap mag ook niet de reden zijn om niet aangenomen te worden als je solliciteert op een baan.

Rechten en plichten als je weer aan het werk gaat na de bevalling


Tot je kind tien maanden oud is, mag je betaald en onder werk tijd voeden of kolven. Je mag tot een kwart van je werktijd hiervoor gebruiken. Deze tijd gaat niet van je normale pauzes af. Je mag thuis of op het werk voeden of kolven. Je werkgever moet voor een kolfruimte zorgen. Deze ruimte moet verwarmd en hygiënisch zijn. De deur moet afgesloten kunnen worden. Een toilet is geen goede kolfruimte!